Hindari Nama Anak Seperti Nama Jin, Inilah Beberapa Nama Jin

loading...
loading...


Nam4 adal4h d0a yang dap4t mempengaruh1 foto4n b4gi sif4t, gay4 nas1b sert4 pemikir4n. Nama semacam Rozana, Suzana alias yang memakai nama ‘zana’, bunyinya terbukti enak didengar serta disebutkan tapi maknanya ‘berzina’ alias pun nama ‘wati’ yang berarti ‘bersetubuh’. Sehingga hindarilah memberi nama anak dengan nama-nama tersebut.

Dal4m Isl4m jug4 tersedi4 berbag4i nam4 yang sebaikny4 dihind4ri untvk diberb4gi terhad4p putera-puter1 k4mu keran4 maknany4 yang t4k b4ik, kur4ng b4ik sert4 dap4t mendatangk4n persoal4n di kemudi4n h4ri.

Kita pasti sempat mendengar ungkapan, “Apalah pengertian sebuah nama?” Bagi orang muslim nama benar-benar penting bagi diri seseorang sebab nama adalah doa yang dapat mempengaruhi jalan nasib seseorang.

Ber1kut nama-nam4 y4ng t4k jar4ng dipaka1 y4ng nyatany4 adal4h nama-nam4 yang dipak4i di kalang4n k4um J1n:

1. Zaqwan/Zaquan – anak jin
2. Qistina/Kistina – penghulu jin
3. Balqis – ketua jin
4. Najwa – bisikan
5. Haikal/Haiqal – tengkorak
6. Badrisha/Badlisha/Herisha

Bagi mereka yang memiliki nama-nama semacam di atas hendaknya diganti, tetapi apabila tak memungkinkan sebab telah tercatat di ijazah maupun akta kelahiran serta berkas-berkas administrasi lain tak butuh untuk ganti nama tetapi lumayan dengan mengganti nama panggilan.

Baca: Ketahui Tutorial Jin Meniduri Wanita serta Tutorial Menghindarinya 
Sebagai contoh, kalau nama Nur Najwa. Kalau selagi ini nama panggilannya adalah Najwa, nama panggilannya lumayan diganti menjadi Nur. Tetapi nama adalah doa, dapat terkabul maupun tidak. Sesungguhnya segala macam penyakit alias kejadian-kejadian kurang baik yang menimpa, semuanya datang dari Allah SWT. Buk4n semata-mat4 damp4k d4ri nam4 seseor4ng, semuany4 ketentuan-Ny4.

Hany4 sebag4i peringat4n bag1 par4 or4ng tu4 supay4 ketik4 member1 nam4 pad4 putra-putriny4 hendakny4 menghind4ri pemakai4n nama-nam4 yang bermakn4 kur4ng b4ik.

Ibn Umar mengatakan: “Anak perempuan Umar dinamakan dengan nama ‘Asiah (wanita yang derhaka), lalu dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan Jamilah (cantik).” (riwayat Tirmidzi serta Ibn Majah).

Disunatk4n merub4h nam4 yang kur4ng b4ik ali4s y4ng t4k b4ik keran4 N4bi SAW tel4h meperbuatny4 terhad4p par4 sahab4t bagind4, di man4 Rasulull4h SAW semp4t menuk4r nam4 seor4ng yang bernam4 Abdul Haj4r (hamb4 b4tu) terhad4p Abdull4h. Ada yang bernama ‘Asi (yang durhaka) lalu ditukar menjadi Muti’ (yang taat).

Aishah r.a mengatakan: “Rasulullah telah menukar nama-nama yang kurang baik.” (riwayat Tirmidzi).”

Berikut adalah berbagai nama yang wajib dihindari ketika menamai bayi kamu :

A
Abiqah Hamba yang lari dari tuannya
Afinah Yang bodoh
Amah Hamba suruhan perempuan
Asiah Wanita yang derhaka
Asyar Paling jahat
Asyirah Yang tak bersyukur atas nikmat
Aznie Aku berzina

B
Baghiah Yang zalim, jahat
Bahimah Binatang
Bakiah Yang menangis, merengek
Balidah Yang bodoh, bebal
Batilah Yang batil, tak benar

D
Dahisyah Goncang, stress
Dahriyah Yang mempercayai alam wujud dengan sendirinya
Dami’ah Yang mengalir air matanya
Daniyah Yang lemah serta hina

F
Faji’ah Kecelakaan
Fajirah Yang jahat, yang berdosa
Fasidah Yang rosak, yang binasa
Fasiqah Yang jahat, si fasik
Fasyilah Gagal, kalah

G
Ghafilah Yang lalai, yang leka
Ghaibah Hilang
Ghailah Kecelakaan, bencana
Ghamitah Yang tak mensyukuri nikmat
Ghasibah Perampas, perompak
Ghawiah Yang sesat, yang mengikut hawa nafsu

H
Haqidah Yang dengki
Hasidah Yang hasad
Hazinah Yang kecewa

J
Jafiah Yang tak suka ber”žwan
Jariah Hamba suruhan perempuan

K
Kafirah Yang kafir, yang ingkar
Kaibah Yang kecewa
Kamidah Yang hiba, yang sangat berduka
Kazibah Pendusta, pembohong
Khabithah Yang jahat, yang keji
Khali’ah Yang tak segan silu, mengikut hawa nafsu
Khamrah Arak
Khasirah Yang rugi
Khati’ah Yang bersalah, yang berdosa

L
Lahab Bara api
Lahifah Yang kecewa, rugi serta dizalimi
La’imah Yang tercela
Lainah Yang terkutuk

M
Majinah Yang bergurau senda tanpa perasaan malu
Maridah Yang menderhaka
Musibah Celaka, bencana, kemalangan

N
Nariah Api
Nasyizah Yang menderhaka serta melawan suami

Q
Qabihah Yang kurang baik, hodoh
Qasitah Yang melampaui batasan serta menyeleweng dari kebenaran
Qatilah Pembunuh

R
Rajimah Yang direjam, yang dilaknat
Razani Kepala zakar lelaki
Razi’ah Kecelakaan, musibah
Razilah Yang keji serta hina

S
Safih Insan Manusia bodoh
Safilah Yang rendah serta hina
Sahiah Yang pelupa
Sharrul / Sharru Jahat
Sakirah Pemabuk
Syafihah Yang bodoh
Syani’ah Yang kurang baik
Syaqiyah Yang menderita
Syaridah Yang diusir
Syariqah Pencuri
Syarisah Yang kurang baik akhlak
Syarrul Bariyyah Sejahat-jahat manusia

T
Tafihah Karut
Talifah Yang rosak, yang binasa
Talihah Yang tak baik
Tarikah Anak dara tua

W
Wahiah Yang lemah, yang jatuh, yang kurang baik
Wahimah Yang lemah
Wahinah Penakut
Wailah Bencana, kekurang baikan
Wajilah Penakut
Waqihah Yang tak lebih sopan serta malu
Wasikhah Yang kotor
Wasyiah Yang mengumpat, yang memperlawankan dombakan orang
Wati/Waty Nama Hindu/tiada makna
Wathy / Wathi Bersetubuh

Y
Yabisah Yang kering, yang sedikit kebaikannya
Yaisah Yang berputus asa

Z
Zalijah Kebinasaan
Zalilah Yang hina
Zalimah Yang zalim
Zaniyah Penzina, pelacur
Zufafah Racun pembunuh

Untvk par4 0rang tu4 namail4h anak-an4k k4mu deng4n nam4 yang b4ik. Jang4n hany4 member1 nam4 deng4n nam4 yang en4k dideng4r tet4pi kur4ng b4ik maknany4. Sebab di sebuahhari kelak ketika seseorang meninggal dunia serta ruhnya diangkat maka para malaikat bakal menyatakan namanya.

Setiap melalui sekelompok Malaikat di langit, mereka bertanya, ‘Ruh siapakah yang menyebarkan aroma harum ini?’ Para Malaikat yang membawanya menjawab, “Ini adalah ruh fulan bin fulan’, seraya mereka menyatakan nama-nama panggilannya yang paling baik yang biasa dipanggilkan kepadanya ketika di dunia. (aminin)

Sumber : muslimterakhir.site
loading...
Loading...
loading...
close