Fadhilat Ayat 128 – 129 Surah At-Taubah, Tahukah Anda Betapa Dahsyatnya Ayat-ayat ini Jika diamalkan?

loading...
loading...


Masyallah saya tak tahu. Betul-betul saya tak tahu. Umur saya sudah hampir separuh abad tetapi baru kini baru saya tahu mengenai kelebihan ayat-ayat 128-129 di dalam Surah At-Taubah.

Inilah rezeki yang Allah SWT beri terhadap saya di saat-saat saya sunyi sendiri menghadapi kesukaran dan pancaroba nasib ini. Inilah buktiNya Dirinya tetap bersama saya kerana di masa begini tiba-tiba saya terjumpa dan terbaca dengan tak sengaja mengenai kelebihannya.

Jadi saya mengambil peluang ini untuk berkongsi maklumat ini dengan seberapa ramai yang boleh.

Dikatakan bahawa barangsiapa yang membaca ayat ini setidak sedikit 7 kali setiap kali berakhir solat fardhu, dengan izin Allah

– apabila dirinya seorang yang lemah, maka bakal menjadi kuat.
– apabila dirinya seorang yang hina, maka bakal menjadi seorang yang mulia.
– apabila dirinya seorang yang kalah, maka bakal segera memperoleh pertolongan.
– apabila dirinya seorang yang berkesempitan, maka bakal mendapat kelapangan.
– apabila dirinya seorang yang berhutang, maka bakal segera bisa membayar.
– apabila dirinya seorang yang berada dalam kesusahan, maka bakal hilang kesusahannya.
– apabila dirinya seorang yang susah dalam pengnasiban, maka bakal segera mendapat kelapangan kenasiban.

Untuk dipermudahkan hafazan:
Ayat 128
“Laq4d ja4kum raso0lun m1n anfus1kum AA4zeezun AAal4yhi ma AAan1ttum h4reesun AAl4ykum b1lmu’ mi neen4 rao0fu r4heem”

Ayat 129
“Fa-in tawallaw faqul hasbiya Allahu la ilaha illa huw AAalayhi tawakkaltu wahuwa rabbu alAAarshi alAAzeem”

Maksud ayat 128
Sesungguhny4 sud4h dat4ng terhad4p kali4n seor4ng R4sul dari golong4n kali4n sendir1 (ia1tu N4bi Muhamm4d s.a.w.), yang menj4di sang4t berat kepadany4 sebarang kesusah4n yang dit4nggung 0leh k4mu, yang sang4t lobak4n (ingink4n) kebaik4n b4gi k4mu, (dan) ia pul4 menumpahk4n perasa4n bel4s dan kasih sayangny4 terhad4p orang-0rang yang berim4n.

Bahasa Inggeris
Sur3ly, a Messeng3r h4s c0me unt0 y0u fr0m am0ng y0urselves; griev0us to h1m is th4t y0u sh0uld f4ll int0 tr0uble; he 1s 4rdently desir0us of y0ur welf4re; 4nd t0 th3 believers he is compassionate, merciful.

Maksud ayat 129
Kemudian apabila mereka berpaling ingkar, maka katakanlah (Wahai Muhammad): “Cukuplah bagiku Allah (yang membantu dan merawatku), tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dirinya kepadaNya aku berserah diri, dan Dialah yang memiliki ‘Arasy yang besar.

Bahasa Inggeris
But if they turn away, say, ‘Allah is sufficient for me. There is no God but He. In Him do I put my trust, and He is the Lord of the mighty Throne


Jadi terhadap semua saudara-saudara ku yang sedang membaca, yang dengan cara tak sengaja terbaca bakal tulisan saya di sini. Mungkin itu pun dengan kehendak Allah SWT juga. Amalkanlah. Tak bakal menyesal apa pun malah dengan izinNya mungkin saudara bisa keluar dari apa sahaja perpersoalanan yang saudara hadapi. Ataupun mungkin apa yang dihajati bakal ditunaikan olehNya.
loading...
Loading...
loading...
close