15 Tanda Kematian Mulia...Beruntunglah Kita Jika Ada Tanda-tanda Seperti Ini Disaat Kematian

loading...
loading...

KEMATIAN Micheal Jackson (MJ) mengejutkan dunia. Duni menangi kerana kehilangan seoran insan seni yang heba. Begitula resam dunia baka mengenan selepas ketiadaa seseoran. Lagi tak sedikit jasa yang ditinggalkan lagi ramai orang merasakan kehilangan kita. Hari ini bukan kami nak bincangkan jasa MJ tetapi kami perkatakan tentang kematian mengejut.

Itu yang patut kami tanya diri kita, bagaimana ketika kami mengakhiri kenasiban kami kelak dalam 'husnul khatimah' ataupun 'su'ul khatimah.' Katanya, kematian MJ tetap lagi menjadi teka-teki. Mati ketika yang tiada bekalan dan persediaan merupakan amat menakutkan. Pernahkah kami meminta agar kami dimatikan dengan penutup yang baik 'husnul khatimah'?

Sebetulny bukan kena mint sahaja tetap kena buru dan ken car. Har ini kami bincangka tanda-tand mati husnul khatima. Antara tanda mati husnul khatimah ialah:

1. Mengucapkan kalimah syahadah ketika wafat. Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya: "Sesiapa yang pada akhir kalimahnya mengucapkan La ilaaha illallah maka ia dimasukkan ke dalam syurga." (Hadis Riwayat Hakim)

2. Ketika wafat dahinya berkeringat. Ini berdasarkan hadis dari Buraidah Ibnul Khasib. Merupakan Buraidah dahulu ketika di Khurasan, menonton saudaranya yang tengah sakit, tetapi didapatinya ia telah wafat dan terkesan pada jidatnya (dahi) berkeringat, kemudian dirinya mengatakan: "Allahu Akbar, sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda: Matinya seorang mukmin merupakan dengan berkeringat dahinya." (Hadis Riwayat Ahmad, an-Nasai, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan ath-Thayalusi dari Abdullah bin Mas'ud)

3. Wafat pada malam Jumaat. Fakto ini berdasarka sabda Rasulullah s.a.w bermaksu:
"Tidakla seorang Musli yang wafa pada hari Jumaa alias pada malam Jumaa kecuali pastila Allah menghindarkanny dari seksa kubu." (Hadis Riwayat Ahmad)

4. Mati syahid di dalam medan perang.
5. Mati dalam peperangan fisabilillah.
Rasulullah bersabda, maksudnya: "Apa yang anda kategorikan sebagai orang yang mati syahid di antara kalian?

Merek menjawa: "Wahai Rasululla yang kami angga sebagai oran yang mati syahi merupaka siapa saja yan mati terbunu di jala Allah.
Baginda bersabda: "Kalau begitu umatku yang mati syahid benar-benar sedikit."
Kalangan sahabat kembali bertanya: "Kalau begitu siapa sajakah dari mereka yang mati syahid wahai Rasulullah?"

Baginda menjawab: "Sesiap yang terbunu di jala Allah, yang mati sedan berjuan di jala Allah dan yang mati keran penyaki koler, yang mati keran penyakit peru (iaitu disebabka penyakit yang menyeran perut semaca busun lapar alias sejenisny), diala syahi dan orang-orang yang mat tenggela, dialah syahi."(Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan al-Baihaqi)

6. Mati disebabkan penyakit kolera. Tentan ini tak sediki hadi Rasulullah s.a.w meriwayatka antarany sebagai beriku:
Rasulullah bersabd, maksudny: "Penyaki kolera merupaka penyeba mati syahid bag setia Muslim." (Hadis riwaya Bukhari, ath-Thayalusi da Ahmad)

7. Mati kerana tenggelam.
8. Mati kerana tertimpa runtuhan/tanah.
Dalil dari dua perkara di atas merupakan berdasarkan sabda Rasulullah bermaksud: "Kalangan syuhada itu ada lima; orang yang mati kerana wabak kolera, kerana sakit perut, tenggelam, tertimpa runtuhan bangunan dan syahi berperan di jala Allah." (Hadis riwaya Imam Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi da Ahmad)

9. Perempuan yang meninggal kerana melahirkan anak.
10. Mati terbakar.
11. Mati kerana penyakit busung perut.
Tentang kedua perkara ini tak sedikit sekali riwayat dan yang paling masyhur merupakan dari Jabir bin Atik dengan cara marfu': "Kalangan syuhada ada tujuh: Mati terbunuh di jalan Allah, kerana penyakit kolera merupakan syahid, mati tenggelam merupakan syahid, kerana busung lapar merupakan syahid, kerana penyakit perut keracunan merupakan syahid, kerana terbakar merupakan syahid dan yang mati kerana tertimpa runtuhan (bangunan alias tanah gelongsor) merupakan syahid dan wanita yang mati ketika hamil merupakan syahid." (Hadis riwayat Imam Malik, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad)

12. Mati kerana penyakit Tubercolosis (TBC).
In berdasarka sabda Rasululla s.a.w, maksudny: "Mati di jala Allah merupaka syahi dan perempua yang mati ketika melahirka merupaka syahi, mati kerana terbaka merupakan syahi, mati kerana tenggela merupakan syahi, mati kerana penyaki TBC merupakan syahi dan mati kerana penyaki perut merupaka syahi." (Hadis riwayat Thabrani)

13. Mati kerana mempertahankan harta dari perompak. "Sesiap yang mati keran mempertahanka hartany (dalam riwayat lain; Sesiap menuntut hartany yang dirampa lalu ia terbunu) merupaka syahi." (Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

14. Mati dalam membela agama dan jiwa. "Sesiapa mati terbunuh dalam membela hartanya, dirinya mati syahid; siapa saja yang mati dalam membela keluarganya, dirinya mati syahid; sesiapa mati dalam membela agama (keyakinannya), dirinya mati syahid dan siapa saja yang mati mempertahankan darah (jiwanya) dirinya syahid."

15. Mati dalam berjaga-jaga (waspada) di jalan Allah. Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya: "Berjaga-jaga (waspada) di jalan Allah sehari semalam merupakan lebih baik daripada berpuasa selagi sebulan dengan mendirikan (solat) pada malam harinya. Jik diriny mati, mengalirka pahala amalanny yang dahul diperbuatny dan juga rezekiny dan aman dar seksa kubu (fitnah kubu)."

16. Orang yang meninggal ketika mengerjakan amal soleh. Semoga kematian kami dalam husnul khatiimah.

Sumber : tazkirah.yolasite.com
loading...
Loading...
loading...
close